Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-104853/2016

Adatvédelmi- és Szerzői jogi nyilatkozat!

Az fxtanoda.hu nagyon komolyan és szigorúan veszi személyes adatainak védelmét, betartva az adatvédelmi törvényhozás szabályait. A személyes adatok azonosított, vagy azonosítható egyén személyes, vagy anyagi körülményeinek részletei. Ide tartoznak olyan információk, mint például az Ön neve, lakhelyének címe, telefonszáma, felhasználói neve vagy egyéb számlázási adatok. Olyan információk, amelyek közvetlenül nem köthetőek személyazonosságához – például kedvenc weboldalak, vagy egy adott oldal felhasználóinak a száma – nem tartoznak a személyes adat kategóriába.Jelen weboldalon a személyes adatok kizárólag a technikai szükségesség mértékéig, illetve a számla elkészítéséhez kerülnek rögzítésre. Egyéb okból kifolyólag az így összegyűjtött adatok harmadik fél részére semmilyen körülmények között sem kerülnek továbbadásra vagy értékesítésre.

Az alább olvasható nyilatkozat részletes áttekintést nyújt arról, hogyan garantáljuk ezt a védelmet, és hogy milyen adatokat, pontosan milyen célból rögzítünk. Adatfeldolgozás a weboldalon Személyes adatai, mint például az Ön neve, címe, telefonszáma, vagy e-mail címe nem kerülnek rögzítésre, hacsak azok rögzítéséhez Ön hozzá nem járul, például egy regisztráció részeként, kérdőív kitöltésekor, verseny alkalmával, teljesítés részeként vagy információkérés során. A tárolt adatait az Ön kérésére azonnal töröljük. “Cookie”-k Némely weboldalak ún. “cookie”-at használnak. Ezek elsődleges feladata, hogy jelenlétünket az interneten felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A “cookie”-k olyan kicsi, szöveges fájlok, amelyek számítógépén az Ön által használt böngésző segítségével kerülnek tárolásra. A legtöbb “cookie”, amit mi használunk az ún. “szakasz vagy munkafázis cookie” közé tartozik. Ezek a látogatás befejeztével automatikusan törlődnek. A “cookie”-k nem okoznak kárt és nem tartalmaznak vírusokat, tehát nem jelentenek veszélyt számítógépére. Amennyiben nem szeretné, hogy merevlemezén “cookie”-k kerüljenek mentésre, úgy a megfelelő böngésző beállítások megadásával ezt elkerülheti. Google Analytics (Google elemzések) Jelen weboldal Google Analytics-et használ, egy a Google Inc. (“Google”) által nyújtott internetes analitikai szolgáltatást. A Google Analytics ún. „cookie”-kat használ, amelyek olyan, a számítógépén található szöveges állományokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja ezt a weboldalt. A “cookie” által az Ön weboldal használatáról generált információ (ideértve IP címét is) egy az Egyesült Államokban található Google szerverre kerül át, ahol azt eltárolják. A Google ezt az információt arra fogja használni, hogy kiértékelje az Ön, jelen weboldalra vonatkozó tevékenységét, a honlapon történő tevékenységekről holnapüzemeltetőknek jelentéseket állítson össze és egyéb, honlap és internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Amennyiben szükséges, a Google ezeket az információkat harmadik félnek is kiadhatja, ha az a törvény által megkívánt, vagy ha a harmadik fél az adatokat a Google képviseletében dolgozza fel. A Google nem fogja IP címét más, nála lévő adatokkal összekapcsolni. Megfelelő böngésző beállítások alkalmazásával lehetősége van arra, hogy a “cookie”-k telepítését számítógépén megakadályozza, mindemellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy az említett beállítások mellett előfordulhat, hogy nem tudja majd weboldalunk összes funkcióját használni. Jelen weboldal használatával beleegyezik abba, hogy a Google az általa Önről gyűjtött adatokat a fent említett célokból, vagy esetleges kötelezettségeinek eleget téve feldolgozza.

Az alábbi linkről letölthető böngésző kiterjesztés (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) alkalmazásával a jövőben bármikor visszavonható a “Google Analytics”-nek nyújtott engedély, arra vonatkozóan, hogy adatokat gyűjtsön és tároljon. A weboldal ezen felül olyan anonim funkciókat használ az IP címekre vonatkozóan, amelyek a Google számára a címek kizárólag rövidített formában történő feldolgozhatóságát teszik lehetővé, ezzel is teljes mértékben kizárva a konkrét személlyel való kapcsolat létesítésének lehetőségét.

Személyes adatok használata és közzététele

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a weboldal technikai adminisztrációjának céljából, “szolgálati közlemények”, “hirlevelek” illetve az elektronikus számla elkészítrésére használjuk fel, annak érdekében, hogy eleget tehessünk kéréseinek, elvárásainak, illetve, hogy reagálhassunk érdeklődésére, illetve tájékoztassuk a forexel kapcsolatos témakörökben . Az Ön személyes adatai harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra (kivéve a SKALP Pro, SKLAP Pro+++ és SKALP Vip képzésekre jelentkezők – lásd alul), értékesítésre, vagy más módon történő átadásra, hacsak azok nem szükségesek egy megállapodás teljesítéséhez, vagy Ön ilyen jellegű tevékenységhez kifejezetten hozzá nem járul.

A skalp képzéseken belül a SKALP Pro, SKLAP Pro+++ és SKALP Vip képzésekre jelentkezők elfogadják és tudomásul veszik, hogy a jelentkezési űrlapon megadott adataikat az https://www.fxsmarthand.hu/ szoftverfejlesztő részére átadjam, mivel megkapják az FXSH kereskedést segítő szoftvert és így mint felhasználó az adataira szükség van.

Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

1.1) Az adatkezelő jogalapja a felhasználó személyes adatainak kezelésére a felhasználó önkéntes hozzájárulása saját személyes adatainak kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja alapján.

1.2) Az adatkezelő jogszabályi felhatalmazás alapján, a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

1.3) A személyes adatok kezelésére kizárólag célhoz kötötten kerül sor. A személyes adatok kezelésének célja az fxtanoda.hu honlapon keresztül biztosított szolgáltatások nyújtása, ezekkel kapcsolatban hírlevelek küldése, oktatóanyagok továbbítása a felhasználóknak, az ügyfeleinkkel való kapcsolattartás, és számlák kiállítása.

1.4) Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

1.5) Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban leírt céloktól eltérő célokra nem használja fel. Személyes adatok harmadik személynek, vagy hatóságok számára történő kiadása – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Az adatkezelés időtartama

2.1) A regisztráció és fxtanoda.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során megadott személyes adatok kezelése a hírlevéllistáról való leiratkozásig tart.

2.2) Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

Személyes adatok továbbítása és feldolgozása

A fxtanoda.hu internetes oldal szolgáltatásainak használata során az adatkezelő a felhasználó személyes adatait jogosult továbbítani az alábbi jogi személyek irányába:

GrandSoft Kft. (automatizált marketing, hírlevél, körlevél)
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Csipke u. 14. 2/1
Cégjegyzékszám: 15 09 076650
A bejegyző bíróság megnevezése: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Bíróság
Adószám: 22992846-2-15
Telefonszám: +36 30 953 66 78
E-mail: info@grandsoft.hu

KBOSS.hu Kft. (online számlázás)

1031 Budapest, Záhony utca 7.

Adószám: 13421739-2-41

Cégjegyzék szám: 01-09-303201

A fentieken túl a felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó kifejezett hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Biztonság

Weboldalunk adminisztrációjának részeként technikai és szervezeti intézkedéseket hoztunk, annak érdekében, hogy az Ön adatait szándékos, vagy véletlenszerű manipulációtól, harmadik fél által történő hozzáféréstől, veszteségtől, törléstől vagy változtatástól megvédhessük. A technikai fejlődéssel párhuzamosan folyamatosan, biztonsággal kapcsolatos fejlesztéseket hajtunk végre és igyekszünk a weboldalainkat az fxtanoda.hu oldalakat elektronikai támadástól megvédeni. Az információhoz való jog ármikor joga van tudomást szerezni az Önhöz kapcsolódó adatokról, azok forrásáról és címzettjéről, illetve a célról, amiért az tárolásra kerül. Kérjük, erre vonatkozó kérését az info@fxtanoda.hu e-mail címen jelezze. További információk Az Ön bizalma fontos nekünk, ezért bármilyen, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésére szívesen válaszolunk. Amennyiben olyan jellegű kérdése van, amelyre a választ adatvédelmi nyilatkozatunkban nem találja, vagy bármelyik ponttal kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérjük, küldjön e-mailt az info@fxtanoda.hu e-mail címre.

Szerzői jogok

A www.fxtanoda.hu weboldal minden oldala Komjáthy Attila (késöbbiekben üzemeltető) szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll és az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, menthetők el és nyomtathatóak ki. A weboldal bármely részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A weblapon található fotók, képek, videók és azok elrendezése is az oldal üzemeltetőjének kizárólagos tulajdona vagy kizárólagos használatában áll, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából használhatók, menthetők el és nyomtathatók ki. A weboldalon található fotók, képek, másolása, videók letöltése, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatala, hasznosítása vagy más, nem saját felhasználásra történő használata tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A www.fxtanoda.hu domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, felhasználására csak a weblapot üzemeltető jogosult. A portálon található tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének (Komjáthy Attila) előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. Hivatkozások Az üzemeltető előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a www.fxtanoda.hu oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni a tulajdonos engedélye nélkül. A tulajdonos jogosult ezzel szemben fellépni és az ebből származó kárának megtérítését vagy a jogsértő állapot megszüntetését követelni.

Panaszkezelés

Először is vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel és ha nem oldódott meg az esetleges probléma, az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe a www.fxtanoda.hu weblap szolgáltatásait, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

 1. Szolgáltató

Komjáthy Attila EV
Székhely: 7800 Siklós, Hajdú u. 3/A 2. emelet 9.

Nyilvántartási szám:
Adószám: 60970253-1-22
E-mail: info@fxtanoda.hu
Telefon: +36 30 515-6030

Tárhelyszolgáltató adatai

StartIT Kft.
2600 Vác, Keszeg utca 38.
Magyarország
Adószám: 14310371-2-13
Telefon: +36 20 4489 581
E-mail: nfo@startit.hu

A megrendelő (továbbiakban Megrendelő) az a természetes- vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki az www.fxtanoda.hu oldal tartalmát megtekinti, megismeri, illetve az oldal szolgáltatásait igénybe veszi. A Megrendelő ezzel a ráutaló magatartásával egyben elfogadja az ÁSZF-t.

 1. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

2.2. Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján és aldomainjein történő jogviszonyokra, a honlapon keresztül nyújtott szolgáltatásokra terjed ki. A Szolgáltató az ÁSZF módosulását közzéteszi a weboldalán. A közzététel napjától hatályos a módosított ÁSZF. A Megrendelő a szolgáltatás igénybevételével egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő helyen: fxtanoda.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ is letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható az alábbi linkről: https://fxtanoda.hu/download/aszf/

2.3. A www.fxtanoda.hu és a weblapról megrendelhető képzések szerzői jogvédelem alatt állnak és így a szerző engedélye nélkül semmi sem másolható vagy adható tovább.

2.4. A www.fxtanoda.hu működésével, megrendelési-, és szolgáltatási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a weboldal Kapcsolat menü megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

 1. Adatkezelési szabályok

A www.fxtanoda.hu weboldal adatkezelési nyilatkozata az alábbi linken érhető el: https://fxtanoda.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 1. Szolgáltatás

A Szolgáltató a www.fxtanoda.hu oldalon keresztül online képzéseket tart, Az online képzésekben (előadásokban) elhangzott információk nem pénzügyi tanácsadások, nem befektetési javallatok. Semmi féle számlakezelést nem végzek és nem buzdítok senkit sem arra, hogy kereskedjen. Az előadás csak példákat mutat a különböző technikai elemek használatára, de ezek az információk nem jelentik azt, hogy a jövőben is ugyan azt fogják eredményezni, ezért magas kockázattal járhat használatuk. A weboldalon feltűntetett árak ÁFA nélkül értendőek, a Szolgáltató KISADÓZÓ alanyi adómentes szolgáltatást nyújt és az árakkal kapcsolatos változtatás jogát fenntartja.
A képzésre jelentkező a megismert kockázati tájékoztató után rendelheti meg a szolgáltatást.  A Megrendelő a weboldal űrlapján leadott rendelésével az alábbi konstrukciók közül választhat:

 • Tanodai alapképzés
 • Skalp képzések különböző konstrukciói
 1.  Szerződés leírása

A szolgáltatási szerződés a www.fxtanoda.hu weblapon a képzésen résztvevő Megrendelő által leadott megrendeléssel – űrlap kitöltéssel és beküldéssel – jön létre Szolgáltató és Megrendelő között, mely megrendelés elektronikus e-mail-s formában érkezik meg a Szolgáltató e-mail címére (info@fxtanoda.hu).

A megrendelés során a Megrendelő megbízza a Szolgáltatót – miután megismerte szolgáltatását, elfogadta a weblap ÁSZF-t és a kockázati tájékoztatóját – hogy jelentkezését az adott képzésre tudomásul vegye.

A megrendelés visszaigazolása elektronikus úton e-mail formájában haladéktalanul megtörténik. A visszaigazolás a Megrendelő által az weboldalon hibátlanul kitöltött és beküldött űrlapot követően, a Megrendelő által megadott e-mail címére történik. A Szolgáltató részéről a megrendelés még nem minősül elfogadottnak az e-mail-s visszaigazolás kiküldésével.

A Szolgáltató a beérkezett megrendelést megvizsgálja, ha azt megfelelőnek tartja és a szolgáltatás díja a bankszámlájára megérkezett, akkor a díj beérkezését követően számlát készít és elektronikus úton továbbítja a megrendelő felé. Ha bármilyen okból nem megfelelő a megrendelés azt joga van a Szolgáltatónak módosíttatnia vagy visszautasítania. Mindegyik döntéséről e-mail-ben vagy telefonon értesíti a Megrendelőt.

A Szolgáltatás mindenkori díja a www.fxtanoda.hu oldalon a megrendelő űrlapon megtalálható. A díj változásának jogát a Szolgáltató fenntartja, melyet az űrlapon mindig közzétesz. A Megrendelő által leadott megrendelés a szolgáltatási díj – Szolgáltató bankszámlájára való – beérkezését követően minősül teljesítettnek. A Szolgáltató részére a szolgáltatási díj banki utalás keretében teljesíthető, melyhez szükséges banki utalási adatokat a Megrendelő az űrlapon is megtalál, illetve a beküldött megrendelését követően e-mailben is meg kap visszaigazolás formájában.

A Szolgáltató a szolgáltatási díj beérkezését követően megvizsgálja a megrendelést. Ha azt elfogadja, vissza nem utasítja, akkor a díj beérkezését követő 8 napon belül állítja ki elektronikus számláját a megrendelt szolgáltatásról a Megrendelő által az űrlapon leadott számlázási adatok alapján. A Szolgáltató a szolgáltatásáról kiállított elektronikus számláját a www.szamlazz.hu rendszeréből e-mailben küldi meg a Megrendelő részére. A Megrendelő az űrlapon leadott megrendelés során elfogadja, hogy részére a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki, annak befogadását elfogadja.

 1.  Szolgáltatási szerződés időtartama

A Megrendelő és a Szolgáltató között fennálló szolgáltatási szerződés időtartama a 4. pontban leírt konstrukciók esetében a képzés tartama. A már megkezdett képzés díja csak abban az esetben kérhető vissza, ha annak elmaradása a képzést vezető hibájából származik. Ha valaki a megkezdett képzés/képzések közben vagy a képzés/képzések befejezése után meggondolja magát, akkor a befizetett képzés díja nem térítendő vissza még részlegesen sem. Utólagos reklamációnak helye nincs.

 1.  Szolgáltató felelőssége

Az online képzésben (előadásban) elhangzott információk nem pénzügyi tanácsadások, nem befektetési javallatok. A képzés (előadás) csak példákat mutat a különböző technikai elemek használatára, de ezek az információk nem jelentik azt, hogy a jövőben is ugyan azt fogják eredményezni, ezért magas kockázattal járhat használatuk. Ezért fenntartással kell kezelni az értelmezéseket. A szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal az oktatásban elhangzottak működő képességeiért és azok biztonságos használatáért. Emellett semmiféle anyagi felelősséget nem vállal az ezen információk felhasználásból történő veszteségekért.

 1.  Felmondás, elállás joga, garancia

A Megrendelő a már megkezdett képzés díját csak abban az esetben kérheti vissza, ha annak elmaradása a képzést vezető hibájából származik. Ha valaki a megkezdett képzés/képzések közben vagy a képzés/képzések befejezése után meggondolja magát, akkor a befizetett képzés díja nem térítendő vissza még részlegesen sem.

A Megrendelő a szolgáltatási szerződés felmondását (jognyilatkozatát) az info@fxtanoda.hu e-mail címre megküldve kezdeményezheti.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a módosított ÁSZF-t nem fogadja el, úgy azt írásban – e-mail formájában – az info@fxtanoda.hu címre kell jeleznie a Szolgáltató részére a hatályba lépését követő 8 napon belül, így rendkívüli felmondással azonnal felmondhatja a szolgáltatási szerződését.

 1.  Záró rendelkezések, panaszkezelés

A Megrendelő és Szolgáltató vitás ügyeiket elsősorban békés úton próbálják rendezni. Amennyiben ez nem záródik eredményesen, akkor a felek a nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Pécsi Bíróság/Törvényszék illetékességét

A Megrendelő a Szolgáltatóval kapcsolatos panaszkezelését az info@fxtanoda.hu e-mail címre megküldve kezdeményezheti. Amennyiben a Szolgáltató nem nyújt részére megfelelő panaszkezelést, úgy az alábbi hivataloknál élhet további panaszkezelésével:

Baranya Megyei Békéltető Testület 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Siklós, 2021. 01.01.