Forex/Tőzsdei kifejezések szótára (gyűjteménye)

A

Account: Számla.

Account Ballance: Pénzmennyiség az adott számlán.

Arbitrázs: Különböző piacokon fellelhető árkülönbözet, melynek kihasználására és profit termelésére kockázat vállalása nélkül nyílik lehetőség. Célja, hogy több tranzakció egyidejű lebonyolítása révén kockázatmentes profitot érjenek el.

Ask: Az ask helyett gyakran használják az offer kifejezést is. Egy devizapár eladási ára.

At-the-money: Olyan opció, ahol a kötési árfolyam közel, vagy teljesen megegyezik a mögöttes termék jelenlegi árfolyamával.

Aussie: Angolban használt szleng az ausztrál dollárra.

B

Back office: A pénzügyi intézményeknél az elszámolással, és a háttér tranzakciókkal foglalkozó részlegeket hívják így.

Bankközi piac: Az a pénzügyi rendszer, ahol bankok és pénzügyi intézmények kereskednek egymással az egyéni befektetők nélkül.

Bázis deviza: Devizaárfolyam jegyzésénél az első deviza, amelynek adott egységében a másik (jegyzett) devizát kifejezik. Pl.: AUDUSD-nál az AUD

Bázispont: A kamatláb egy század százaléka.

Bear Market: Csökkenő trend.

BÉT: Budapesti Értéktőzsde.

BEVA: Befektető-védelmi Alap. A befektetési szolgáltatók fizetésképtelensége esetén a (részleges) kárpótlást biztosító intézmény.

Bid: Egy devizapár vételi ára.

Bika gyertya: Egy olyan gyertya, aminél az adott időintervallumon belül a nyitó ár alacsonyabban van, mint a gyertya záró ára, tehát az árfolyam emelkedik.

BOC: A Bank of Canada rövidítése.

BOE: A Bank of England rövidítése.

BOJ: A Bank of Japan rövidítése.

Bollinger szalag: Egy technikai indicator (indikátor), melyet egy Francia kereskedő alkotott.

Break Even: Az az ár, amely mellett egy pozíció nem mutat sem nyereséget, sem veszteséget, hanem annak értéke nulla, beleértve a lehetséges költségeket is.

Breakout: Kitörés, ami akkor alakul ki, ha egy termék árfolyama átviszi felfelé az előző csúcsot (ellenállás) vagy lefelé az előző mélypontot (támasz)

BRICS: Egy nemzetközi politikai szervezet amelyet fejlődő országok alkotnak.

Bróker: Az ügyletek során egy közvetítő, aki segítségével a piacra kerül a megbízásunk.

BUBOR: Budapest Interbank Offered Rate rövidítése. Azt a kamatot jelöli, amin a magyar bankok hajlandóak egymásnak kölcsönözni.

Bullish: Bika beállítottságú.

Bull Market: Növekvő trend.

BUX: A 20 legnagyobb forgalmú Budapesti Értéktőzsdére bevezetett részvény mozgását reprezentáló tőzsdeindex.

C

Call opció: Olyan opció, ami vételi jogot testesít meg.

Candlestick Chart: Gyertyagrafikon.

Capital Market: Tőkepiac.

Cash Flow: Bevételek és kiadások sorozata, amik módosítják a készpénz állományt.

Célár: Előre megadott és elérendő profit szint (TP).

Central Bank: Központi bank.

Chartist: Az a kereskedő, aki kizárólag technikai elemzés segítségével hoz kereskedési döntéseket.

Clearing: Banki, pénzügyi elszámolási folyamat.

Chart: Az árfolyam alakulását ábrázoló grafikon. Főbb fajtái a bar-chart, point-and-figure chart, candle chart (gyertya).

Commission: Jutalék.

Counter trend: A főtrenddel ellentétes irányú mozgás.

Consumer Price Index (CPI): Fogyasztói árindex.

Contract:  Kontraktus, kereskedési mennyiség, kötésegység. Devizapároknál egysége a Lot.

Convertible Currency: Konvertibilis valuta. A nemzetközi pénzpiacon bárhol bármely valutára átváltható valuta.

Country Risk:  Országkockázat.

Cross Rate:  Keresztárfolyam.

Currency Risk: Devizakockázat.

CS

Csúszó stop (Trailing stop): A stop szint automatikusan követi előre magadott távolságra az árfolyam változását, de csak ha növekszik a lebegő profit.

D

DAX: 30 legnagyobb forgalmú német részvény mozgását reprezentáló tőzsdeindex.

Day trade: Olyan kereskedési rendszer, ahol a megnyitott pozíciók legkésőbb a nap végén zárásra kerülnek és nincs napon túl tartott pozíció.

Dealer: Kereskedő.

Deficit: Hiány.

Defláció: Az infláció ellentéte, az árszínvonal csökkenését jelenti. Általában a pénzkínálat (hitelezés) csökkenése, vagy a lakossági és kormányzati költekezés csökkenése okozza. A defláció, mivel alacsony keresletet jelent, általában magas munkanélküliséggel, és ez által depresszióval párosul.

Deposit: Letét, betét

Depreciation/decline: Egy valuta árfolyamának csökkenése.

Depresszió: A gazdasági aktivitás elhúzódó, és elmélyülő visszaesését nevezik így. A recesszió súlyosabb formája alacsony termelékenységgel, magas munkanélküliséggel párosulva.

Deviza keresztárfolyam: A devizák árfolyamai minden esetben párokban vannak megállapítva. Minden ügylet két külön deviza között folyik és ezzel egyidejűleg vásároljuk az egyik devizát és adjuk el a másikat.

Diverzifikáció: A befektetés kockázatának megosztása több termék közt.

Doji: Egy olyan gyertya, aminél a nyitó és a záró árfolyam megegyezik, vagy közel azonos szinten van, miközben az adott időintervallumon belül az árfolyam magasabban és alacsonyabban is járt.

Dow 30: Gyakran csak „Dow Jones”-ként emlegetik.

Dragonfly doji: Szitakötő doji. Egy olyan doji gyertya, aminek a nyitó és záró árfolyama megegyezik, vagy közel azonos a maximum árfolyammal.

Drawdown: A számla egyenlegében történt viszzaesésnek a kifejezése.

Doble Top és Doble Bottom: Dupla csúcs és Dupla völgy – chart alakzatok

Durable Goods: Tartós fogyasztási cikkek.

E

EA (Expert): Utasítások sorozatát végrehajtó szoftver, program.

ECN (Electronic Communication Network): A bróker piaci státuszát jelöli.

EKB: Az Európai Központi Bank rövidítése, vagy angolul European Central Bank (ECB). Az euró zónában az EKB felügyeli a monetáris rendszert.

Ellenállás (resistance): Az árfolyam esésének, vagy emelkedésének végét jelentő árfolyam szint.

Elliot hullám: A Ralph Nelson Elliot után elnevezett elmélet, miszerint a pénzügyi piacok mozgásai előre jelezhetőek, mivel ismétlődő ritmusuk van. Elliot könyvelő volt és megfigyelései alapján alkotta meg elméletét.

End Of Day Order – EOD: Egy olyan megbízás, amely megadott áron történő vásárlást, vagy eladást jelent. A megbízás a nap végéig (end of day) nyitott marad.

EPS: Earnings per share rövidítése. Egy részvényre jutó nyereség.

Európai opció: Olyan opció, amit csak a lejáratkor lehet lehívni.

Excercise price: Az ár, amin az opció mögöttes termékét venni/eladni lehet.

F

Federal Reserve (FED):  Amerikai Központi Bank.

Fiskális politika: Költségvetési politika. 

Fixed Exchange Rate: Rögzített árfolyam.

Fixed Interest: Fix kamatozású.

Floating Rate Interest: Változó kamatozású.

Fibonacci Retracement: Egy olyan matematikai számítás (aranymetszés), mely százalékos arányban jeleníti meg a Fibonacci értékeket.

Fibonacci számsor: Leonardo Fibonacci egy olasz matematikus volt. “Fibonacci számok” olyan számok sorozata, ahol minden egymást követő szám az előző kettőnek az összege. pl. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, stb.

FIFO: First in first out rövidítése. A pozíciók a megnyitás sorrendjében záródnak.

Forex (FX): Deviza piac

Forex piac nyitva tartása: Amikor a deviza piac nyitva van.

Forex trader: Devizakereskedő.

Forward Rate Agreements (FRA’s): Határidős kamatláb megállapodás.

Front office: Üzletkötéssel, értékesítéssel foglalkozó csapat a pénzügyi intézményeknél.

FTSE100 (Financial Times Stock Exchange): Londoni tőzsde részvényindexe.

Futures: Határidős.

Fundamentális elemzés (analyzis): Az adott termék keresletére és kínálatára ható gazdasági, társadalmi, politikai tényezők vizsgálata és hír alapú döntések sorozata.

Funds: Kötvények, fundamentumok.

G

Gap: Rés. Amikor az árfolyam az előző záró árfolyamához képest rést produkál, tehát eltér egymástól.

GDP: Gross Domestic Product – Bruttó Hazai Termék mérőszáma.

GTC: Good-Till-Cancelled rövidítése. A visszavonásig limit-, vagy stop ajánlatokat szoktál ezzel a rövidítéssel jelölni.

Gyertya (Candlestick): Egy árfolyam rajzóló mószer.

H

Head and Shoulders: Fejváll alakzat.

Hedge: Egyfajta kockázat fedezési művelet, aminek a segítségével csökkenteni tudják a vállalt kockázatot.

Hedging: Vételi és ugyanakkor eladási pozíció nyitása egyazon instrumentumon belül, azonos időben.

HIFO: Highest in first out rövidítése. Ennél a készletértékelési elvnél a legmagasabb bekerülési áras pozíciók kerülnek először lezárásra.

Hozam: A befektetésen elért nyereség.

I

IMF: International Monetary Fund – Nemzetközi Valutaalap.

In-the-money: Olyan opció, amit a jelenlegi árfolyamok mellett érdemes lehívni.

Indikátor (indicator): A jelenlegi- vagy múlt béli adatokból a jövőre következtető matematikai módszerek.

Infláció: Az általános árszínvonal emelkedése, a vásárló erő csökkenése.

Interest Rate Swaps (IRS): Kamatswap.

Intervenció: Az adott devizát felügyelő jegybank által végrehajtott nyílt piaci művelet, aminek a segítségével megpróbálják befolyásolni az adott deviza árfolyamát.

J

Jegyzett deviza: Árfolyamjegyzéseknél a második deviza, amelynek adott egységében a másik devizát kifejezik.

K

Kábel: Általánosan használt szakmai szleng. GBPUSD-ra vonatkozik.

Kereskedési rendszer, stratégia: Egy olyan stratégia, ami alapján a kereskedők kereskednek.

Kereskedői Robot: Számítógépes nyelven írt olyan szoftver, mely akár önállóan is kereskedik az előre megadott utasítások szerint.

Kitörés (Breakout): Ha egy adott instrumentum árfolyama átviszi felfelé az előző csúcsot  (kitörés) vagy lefelé az előző mélypontot (letörés).

Konfirmáció: Megerősítés, visszaigazolás.

Konverzió: Amikor egy devizát átváltunk egy másikra.

Korrekció: Egy adott iránnyal ellentétes irányú mozgás.

Kötési árfolyam: Azt az árfolyamot nevezzük így, amin az opció mögöttes termékét vásárolni/eladni lehet.

Krach: Tőzsdei összeomlás.

L

Leading indicators: Olyan gazdasági mutatószámok, amik segítségével a gazdasági folyamatok irányát előre lehet jelezni.

Lebegő profit: Még le nem záródott kereskedés aktuális értéke.

LIBOR: London Interbank Offered Rate rövidítése.

LIFO: Last in first out rövidítése. Ennél a készletértékelési rendszernél a pozíciók a megnyitás sorrendjével ellentétesen záródnak.

Likviditás: Az adott instrumentum piacán könnyebben lehet vételi és eladási pozíciót is nyitni, mivel sok piaci szereplő van jelen. A piac aktivitása.

Liquidity: Likviditás, piaci aktivitás.

Limit megbízás (stop limit, buy limit): Amikor egy meghatározott áron vagy annál kedvezőbben szeretnénk vásárolni vagy eladni egy adott pénzügyi terméket.

LOFO: Lowest in first out rövidítése. Ilyenkor a legalacsonyabb bekerülési áras pozíciók kerülnek először lezárásra.

Long: Emelkedő irány

M

MACD: Moving Average Convergence Divergence rövidítése. Két mozgóátlag viszonyát ábrázolja.

Margin: Letét (fedezet)

Margin call: Ha a tőkeáttételes pozíciók tartásához szükséges fedezet nem áll rendelkezésre, a bróker elkezdi zárni a nyitott pozíciókat.

Mark-to-market: A pozíciók jelenlegi árfolyamokon történő kiértékelése.

Market-Maker: Egy adott termékben folyamatos árjegyzést biztosító piaci szereplő. Biztosítja a megfelelő likviditást és árazást. Általában “házon belüli kereskedőnek” mondják őket.

Marubozo: Olyan japán gyertya, aminek nincs alsó és felső kanóca, csak a gyertya teste.

Medve gyertya: Egy olyan gyertya, aminél az adott időintervallumon belül a nyitó ár magasabban van, mint a gyertya záró ára. Lefelé mutató gyertya.

Megeggyezési szint (support/resistance): Támasz/ellenállás szintek találkozás.

Metatrader 4 és Metatrader 5 (MT4 és MT5): Népszerű kereskedői platformok.

MNB: A Magyar Nemzeti Bank.

Mozgóátlag (MA) – Moving Averages: Egy pénzügyi instrumentum átlagárfolyam átlagát mutatja meg egy adott időszakra vonatkozóan.

Mq4 és Mq5: Programnyelvek, melyet általában MT4 és MT5 platformokra írt szoftverek (EA, indicator, script, stb.) esetében használnak.

N

Nasdaq 100 index: A Nasdaq tőzsdén jegyzett 100 leglikvidebb részvény mozgását index.

NAV: Nemzeti Adó- és Vámhivatal rövidítése.

NIKKEI: A tokiói tőzsde részvényindexe.

NYSE (New York Stock Exchange): New Yorki tőzsde.

Non-farm Payrolls (NFP): Nem mezőgazdasági munkaerő piaci adat.

Nyílt piaci műveletek: A központi bankok által a deviza-, pénz-, és tőkepiacokon végrehajtott üzletek.

O

O.C.O megbízás: “One-Cancels-Other” kifejezés rövidítése. Lényegében két összekötött megbízást jelent, ahol, ha teljesül az egyik megbízás, automatikusan törlődik a másik.

OBA: Országos Betétbiztosítási Alap. A bankbetétek védelmét, és állami garanciáját biztosító intézmény.

Offer: Az offer helyett gyakran használják az ask kifejezést is. Az árfolyamjegyző (bróker) ezen az árfolyamon ad el (eladási árfolyam). Ugyanakkor az ügyfél ezen az árfolyamon tud vásárolni.

Old lady: Öreg hölgy. Az angol jegybankra használt kifejezés.

Opció: Egy olyan pénzügyi instrumentum, amit az egyik fél elad (kiíró), a másik fél pedig megvesz (opció birtokos).

Open Position: Nyitott pozició.

Order: Megbízás.

OTC: A “over the counter” kifejezés rövidítése – tőzsdén kívüli piac.

Out-of-the-money: Olyan opció, aminek nincs belső értéke. Nem éri meg lehívni.

Overnight pozíció: A kreskedő által nap végén nyitva hagyott pozíció.

P

Payoff Ratio: a nyereséges ügyletek átlagos nyeresége elosztva a veszteséges ügyletek átlagos veszteségével.

P/E: Price to earnings rövidítése. Egy részvény értékeltségi szintjét kifejező mutatószám.

Penny Stock: A tőzsdéken kívül kereskedett alacsony árfolyamú, és alacsony piaci kapitalizációjú részvények.

Piaci megbízás: Olyan megbízás, ami a legjobb elérhető piaci áron teljesül.

Pivot pontok: Egy olyan technikai indikátor, amelynek értékeit egy pénzügyi instrumentum előző napi ármozgásának csúcsából, mélypontjából és záróárfolyamából számítanak ki.

Pont-pip: A devizáknál az elmozdulásokat pontokban (vagy pipekben) számolják. Általában 1 pip=10 pont

Pozíció nyitás: Egy forex/tőzsdei termék vételére, vagy eladására történő megbízás.

Price: Ár.

Profit faktor: Az összes nyereség / összes veszteség hányadosa.

Profit taking: Arra értelmezik, amikor a piaci szereplők zárják nyereséges pozícióikat és realizálják a profitot.

PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.

Pull back: Kicsi vissza húzódás/korrekció.

Purchasing Managers Index (PMI): Beszerzési Menedzser Index.

Put opció: Olyan opció, ami eladási jogot valósit meg.

R

Rally: Jelentős felfelé irányuló mozgás.

Rating: Hitelminősítés.

RBA: A Reserve Bank of Australia – az Ausztrál Nemzeti Bank rövidítése.

RBNZ: A Reserve Bank of New Zealand – az Új-Zélandi Nemzeti Bank rövidítve.

Recesszió: A gazdasági aktivitás 1-2 hónapnál hosszabb ideig tartó visszaesése.

Risk: Rizikó, kockázat.

Roll-Over: Átkötés. A lejárt határidős ügylet megújítása.

ROE: Return On Equity rövidítése. A saját tőke százalékában kifejezett nyeresége.

ROI: Return On Investment rövidítése. Egy befektetés hatékonyságát méri.

RSI: Relative Strength Index – előre mutató technikai indikátor.

S

S&P 500: Jelentős amerikai tőzsdeindex.

Script: Egyetlen parancsot végreható utasítás (program).

Short: Árfolyam csökkenésének iránya.

Skalpolás (Scalping) – skalpolás: Rövid ideig tartó kereskedési rendszer, melyet alacsony idősíkban működtetnek.

SNB: Swiss National Bank rövidítése. A svájci jegybank.

Spekuláció: Olyan ügylet, amin a kezdeményezője a tőkéje felhasználásával, és kockázatvállalással igyekszik nyereséget elérni.

Spike: Tüske (kanóc).

Spot rate: Aktuális árfolyam.

Spread: A spread – pontokban számított különbsége az adott devizapár vételi és eladási oldala között.

Square: Zárt, árfolyamkockázatot nem tartalmazó pozíció.

Standard & Poor’s: Az S&P a három legnagyobb nemzetközi hitelminősítő intézet egyike, amely rövid és hosszútávú hitelminősítéseket ad ki.

Stop megbízás: Két fajtája létezik: stop limit és stop piaci megbízás.

Strike price: Azt az árfolyamot jelenti, amin az opció mögöttes termékét vásárolni/eladni lehet.

Swap: Kamat különbözet.

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication rövidítése. Nemzetközi elektronikus kommunikációs rendszer melyen keresztül bonyolódik a deviza ügyletek túlnyomó része.

Swing trading: Swing kereskedés olyan kereskedési rendszer, ahol a kereskedő napon túl tartja a pozícióját.

Swissy: Egy szleng a svájci frankra.

T

Támasz (support): Az árfolyam esésének, vagy emelkedésének kezdetét jelentő árfolyam szint.

Technical analysis: Technikai analízis.

THM: Teljes Hiteldíj Mutató.

TP: célár

TDT: Technikai daytrade rövidítése.

Tick: Legkisebb elmozdulási egység.

Tőkeáttétel: Nem csak a saját tőke terhére vesz fel pozíciót a kereskedő, hanem annak akár többszörösére is.

Tőkepiac: Tőkepiac, az egy évnél hosszabb lejáratú pénzek piaca.

Trader: Kereskedő.

U

Used margin: Felhasznált tőke

V

Valuta: Valamely ország törvényes fizetőeszköze. Készpénz.

Vega: Azt mutatja meg, ha a volatilitás 1%-kot változik, mennyit változik az opció értéke.

Visszatesztelés: A kereskedési stratégia múltbéli adatokon, időben visszafelé történő tesztelése.

Visszaesés: A számla csökkenésének mértéke.

VIX: Volatilitás index, megmutatja a piac 30 napos volatilitási várakozásait.

Volatilitás: Az árfolam mozgására, ingadozására utaló mérőszám.

Y

Yankee piac: Szleng kifejezés. Az amerikai piacokat hívják így általában a nem amerikai kereskedők.

Yard: A brókerek és piaci szereplők által használt szleng, melyet a ‘milliárd’ kifejezés helyett használnak. Például: 11 yard = 11 milliárd

YTD: Year-To-Date rövidítése. Az aktuális év január elsejétől a mai napig eltelt idő.